geschiedenis van HDV

 

 

Sam Meijer richtte als 14-jarige jongen met een aantal vrienden van het Weteringplein een voetbalclubje op aan het Spaarneplein, waar later het gebouw van de Postcheque- en Girodienst verrees.

Op 1 juni 1917 groeide dit groepje uit naar een echte voetbalclub met 3 teams en werd HDV geboren en speelden de thuiswedstrijden aan de Waldorpstraat.

Wat primitief natuurlijk met o.a. een bovenlat van touw, wat menigmaal aanleiding tot discussie gaf.

In 1918 kwam de grote verandering, want HDV kreeg de beschikking over een écht voetbalveld aan de Nieboerweg.

 

Tegen het einde van het seizoen 1924/1925 duikt er plotseling een terrein -moeilijkheid op.Van Gemeentewege kregen wij de opdracht onze kleedtent te verwijderen.De bondsvelden moeten verdwijnen in verband met de uitbreiding van Den Haag en op de plaats waar onze tent stond wordt een weg aangelegd die deel uitmaakt van het nieuwe stratenplan.Waar moet ons “home” worden ondergebracht?

De Gemeente trekt zich niets van onze moeilijkheden aan en na een paar dagen wordt onze tent een eind versleept en kort daarna zelfs afgebroken.

Een roemloos einde voor onze eerste, met moeite verkregen, nauwelijks afbetaalde tent.

 

Overeenkomstig de belofte van de dienst “Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting” wordt het bestuur door Mr. Drooglever Fortuyn, de latere burgemeester van Rotterdam uitgenodigd voor een bespreking in het zwembad Zuiderpark, waarbij tevens een rondleiding over de beschikbare terreinen zal worden gemaakt.

Een grasvlakte zondermeer, zonder afbakening, zonder enige opstal is het, die de Gemeente aan de voetbalverenigingen A.D.O., R.V.C., Celeritas, V.C.S.., De Ooievaars, S.V.C. en H.D.V. wil verhuren.

In 1926 verplaatst HDV zich naar het Zuiderpark.

Hoewel er nog geen kleedtenten zijn –de spelers maken gebruik van de kleedcellen in het zwembad- wordt op 25 oktober 1925 het Zuidersportpark officieel geopend door de H.V.B. voorzitter J. Moorman.

In maart 1948 verhuist HDV met WIK tijdelijk naar Ockenburg wegens restauratie van het veld en de kleedkamers.

Gelukkig duurt het vaarwel Zuiderpark slechts enkele maanden.

Ook in 1994 moet H.D.V. het Zuiderpark weer verlaten i.v.m. de Wereldruiterspelen.

We moeten weg, maar waarheen?

En als we ergens ondergebracht worden, krijgen we dan nog wel de kans terug te keren naar onze eigen kantine en ons eigen veld?

Allemaal vragen waarop wij geen antwoord krijgen: de tijd zal het leren.

Eindelijk krijgen wij het te horen: we verhuizen tijdelijk naar de Flamingo’s/Bizon in Rijswijk en zullen voorlopig de wedstrijden spelen op een van hun velden en maken gebruik van hun kantine.

In januari 1995 konden wij weer terug naar ons eigen Zuiderpark.

Maar wat een tegenvaller wordt dat: de kantine die wij als computercentrum aan de Wereldruiterspelen hadden verhuurd was een ravage geworden met veel vernielingen en verdwenen meubilair.

Het veld is na enkele regendruppels al afgekeurd.

Bijna onbespeelbaar geworden door de Wereldruiterspelen en vooral door de grote tribune welke op ons veld had gestaan.

De drainage was volledig verwoest door het zware materiaal wat over het veld had gereden (waardoor de drainagelaag volledig was vast gereden en drainageleidingen waren gebroken) om de tribune te kunnen plaatsen.

Hiervan hebben wij duidelijk jaren last gehad (vele afkeuringen).

HDV heeft door de jaren vele kampioenschappen gekend, maar heeft door de jaren ook vaak de roep tot samenwerking of fusie met andere verenigingen op zich af gekregen (voor het eerst direct na de oorlog) en laatst in 2007 met Oranjeplein.

Maar net als in de voorliggende perioden wenst H.D.V. nog steeds haar eigen identiteit te behouden en doet haar naam eer aan “Houdt Dapper Vol” en anno 2008 blijkt er toch duidelijk weer een  opwaartse lijn te zijn dankzij de nieuwe samenstelling van een goed gemotiveerd bestuur en de steeds weer actieve vrijwilligers.

Op 4 januari 1971 overlijdt de “vader” van HDV, Sam Meijer.