info uitschrijven als lid

Je wilt als lid uitgeschreven worden bij HDV.

Het lidmaatschapsjaar bij HDV loopt van 1 juni t/m 31 mei.

Tussentijds het lidmaatschap beëindigen geeft NOOIT recht op enige terugbetaling en/of korting op de te betalen of reeds betaalde contributie etc.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap dien je alle goederen en materialen welke aan jou door of vanwege HDV of een van haar sponsoren ter beschikking zijn gesteld direct in te leveren in de kantine van HDV.

Je kunt je lidmaatschap op de volgende manieren beëindigen:

1 Je stuurt een brief met de opzegging voor het einde van het verenigingsjaar naar:
                                                     Ledenadministratie vv HDV
              Vergeet niet je volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum te vermelden.

2 Je stuurt een e-mail met de opzegging voor het einde van het verenigingsjaar naar:

ledenadministratie@vvhdv.nl

Vergeet niet je volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum te vermelden.

Beëindig je je lidmaatschap omdat je stopt met voetballen, dan hoef je verder niets meer te doen dan het genoemde onder punt 1 of 2

Beëindig je je lidmaatschap omdat je naar een andere vereniging wilt, dan dien je bij de vereniging waar je naar toe wilt een overschrijfformulier te halen en deze door HDV te laten invullen en te ondertekenen.

  • Dit kan alleen als je aan al je verplichtingen (ook je financiële) jegens HDV hebt voldaan of direct bij de overschrijving alsnog voldoet.

 

  • Indien door HDV akkoord gegaan wordt, zul je tevens (indien van toepassing) je spelerspas ontvangen. Je dient dit alles in te leveren bij je nieuwe vereniging.

 

  • Om er voor te zorgen dat je overschrijving op tijd geregeld kan worden, adviseren wij je dit alles uiterlijk op 21 mei te regelen omdat je anders mogelijk het risico loopt, dat de KNVB de overschrijving niet accepteert, dan wel overschrijving verleend in een andere categorie dan welke je eigenlijk wilt.

 

  • Maak dus tijdig via de kantine telefoon: 070-3887423 een afspraak om alles te regelen.